• Speltid: 60 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.inkonst.com

NYXXX ”Tolv talande dockor: Undersåtarna”

Du tar hand om dockorna, dockorna tar hand om dig

Du möter dockorna och ger dem liv genom att hålla dem, dockorna svarar an på dina handlingar. Du tar hand om dockorna. Dockorna tar hand om dig.

Dockorna vaknar till liv. De skriker, gråter och tröstar, hotar och ber, förför och beordrar, åberopar och bönar, förklarar, hypnotiserar, bekänner och terroriserar. Som publik kan du plocka upp och hålla dockorna, svara dem, ta hand om dem och manipulera dem. Eller bara lyssna. Tillsammans med de andra deltagarna i verket skapar du förutsättningen för att dockorna ska framträda som en del av er mänskliga gemenskap.

Dockan är ett ting, men den är också en kropp. Den har armar och ben, ögon och mun. När du tittar på dockan tittar dockan också på dig. Den talar och sjunger. Den blir ett av alla objekt som plingar till, som kräver olika former av gensvar. Vi kan få känslor för dockan, ömhet och omsorg, men också nervositet eller oro. Den befinner sig i ett gränsland mellan liv och död. Dockan är odöd. Och den vill dig något.

Nyxxx (SE) är ett scenkonstkollektiv med medlemmar baserade i Köpenhamn, Malmö och Stockholm. De skapar spel och händelser där publiken kan ta plats, både som enskilda kroppar och som tillfällig gemenskap. Nyxxx har tidigare visat verken Avatarvaro, Human Agency och Taktiska Meditationer på Inkonst.

Av och med: Elize Arvefjord, Tova Gerge, Ebba Petrén, Kerstin Weimers, Albin Werle & Gabriel Widing. Dockornas röster görs av skådespelare som inte var klara vid pressläggning. Se hemsida för info. Verket görs med stöd av Kulturbryggan.

Språk: Svenska

Eftersamtal 6/12

____________________________________________

ENG

19.00
60 mins
Swedish
160/110
Artist talk 6/12

You take care of the dolls. The dolls will take care of you.

You encounter the dolls and give them life by holding them, the dolls respond to your actions. You take care of the dolls, the dolls will take care of you.

The dolls awake. They scream, cry and comfort, threaten and pray, seduce and order, invoke and plead, explain, hypnotize, confess and terrorize. As an audience member you can pick the dolls up and hold them, take care of them and manipulate them. Or just listen. Together with the other participants in the piece, you create the condition that enables the dolls to appear as a part of your human kinship.

The doll is a thing, but also a body. It has arms and legs, eyes and mouth. When you look at the doll, it returns the gaze. It is speaking and singing. It becomes one of all these objects that ting and pling around you, demanding different types of response. We can have feelings for the doll, tenderness and care, but also nervosity or unease. It is in a borderland creature between life and death. The doll is undead. And it wants something from you.

Nyxxx (SE) is a performance arts collective with members based in Copenhagen, Malmö and Stockholm. Our ambition is to create aesthetic situations and games where the audience is allowed to experience the art works from within. Nyxxx has previously shown The Avatar Condition, Human Agency and Tactical Meditations at Inkonst.

Nyxxx is Elize Arvefjord, Tova Gerge, Ebba Petrén, Kerstin Weimers, Albin Werle, Gabriel Widing. The doll voices are performed by actors, but the casting was not set at press-stop. The piece is created with support from Kulturbryggan.

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.