BEHIND THE WALL FIVE BOYS AND A WHEEL MY BIRD TWEETS SELFIE PHOTO
  • Kategori:
  • Hemsida: http://maffswe.com/

MAFF - Short film package 1

ABRAHAM
Iraq, UAE, Italy, Germany I 2016 l Arabic dialogue with English subtitles l 8 min
CAST & CREDITS
Director: Ali Kareem Obaid
Writer: Ali Kareem Obaid
Cast: Sara El Debuçh, Mohamed Zouaoui, Basil Al Ali, Faisal Dasser, Wolf Layban
DOP: Matteo De Angelis
Producer: Ali Kareem Obaid, Giulia Georgi
Med ISIS införande av “jizya” eller skatt på icke muslimer i sina territorier, försöker en kristen familj sätta en plan i rullning för att skydda sin enda dotter. Dock kan det visa sig att deras “perfekta” lösning kanske har mer tragiska konsekvenser än de tänkt sig.
Set against the backdrop of ISIS' imposition of the “jizya” or tax on non- Muslims in its territories, a Christian family devises a plan to protect its only daughter. However, their “perfect” solution might end up having more tragic consequences than intended.

BEHIND THE WALL
Morocco I 2016 I Arabic dialogue with English subtitles I 18 min
CAST & CREDITS
Director: Karima Zoubir
Writer: Karima Zoubir
Cast: Abrar Chennani, Khadija Allouch, Abdelhakim Rachid, M'hamed Ouaglou, Ibtissam Zoubir
DOP: Gris Jordana, Alex Moyroud
Producer: Karima Zoubir
Nadia är en överbeskyddad femårig flicka som bor i Casablancas slumområde, separerad från resten av staden av muren som omger dem. Hon ska just börja i skolan, något som visar sig omvälvande för föräldrarna, särskilt för Souad, hennes mor. Souad håller sig lugn så länge Nadia stannar innanför slummens gränser men samma lugn fördunstar så fort hon överskrider dem. En dag börjar kommunen måla muren, varför detta plötsliga infall?
Nadia is an over-protected five-year-old girl living in Casablancas slum separated from the rest of the city by the wall that surrounds it. She is about to start school, which proves to be an upheaval for her parents, especially for Souad, her mother. Souad remains calm as long as Nadia stays within the shantytown walls, but her serenity evaporates once Nadia transcends the slum's borders. Then one day, the municipality starts painting this wall. Why this sudden interest?

FIVE BOYS AND A WHEEL
Palestine, Jordan I 2016 l Arabic dialogue with English subtitles l 19 min
CAST & CREDITS
Director: Said Zagha
Writer: Said Zagha
Cast: Ali Suliman, Nadira Omran, Haidar Kfouf, Mohammed Idris
DOP: Ahmad Abu Jalboush
Producer: Ahmad Al-Khatib, Akram Ashqar
En ung pappa försöker hjälpa sin son ur en obetydlig konflikt med grannarna. När föräldrarna från respektive familjer slår sig ner för att diskutera problemet, spinner allt snabbt ur kontroll och pappans värderingar sätts på prov.
A young father has to help his son out of a petty conflict with the neighbours. As the parents of each respective family are summoned to discuss the issue at hand, the discussions begin to quickly spin out of control, putting the values of the father to the test.

MY BIRD TWEETS
Iraq, UK I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles I 5 min
CAST & CREDITS
Director: Huda Al- Kadhimi
Writer: Huda Al- Kadhimi
Cast: Shahad Atia Al-Daradji
DOP: Ali Atia
Producer: Mohamed Jabarah Al-Daradji, Andy Guy
Zeena, ett ungt föräldralöst barn från Irak, återupplever traumat av att förlora sina föräldrar till extremistiskt våld.
Zeena, a young Iraqi orphan, relives the trauma of losing her parents to extremist violence.

SELFIE PHOTO
Egypt I 2016 l Arabic dialogue with English subtitles l 25 min
CAST & CREDITS
Director: Moheb Wadie
Writer: Joseph Fawzy
Cast: Tarek Abdelaziz, Karim Kwjk, Sulayman Eyd, Iineam Salusa, Sulmaa Ghurayb
DOP: Wael Youssef
Producer: Maged Mounier
På grund av en stor chock, säger Adam upp sig från sitt jobb. Detta får honom att fundera över sitt tidigare liv och sitt sökande efter pengar och prestige utan tanke på vad meningen med livet egentligen är. När han letar igenom sina gamla saker finner han ett fotografi av sig själv och sina vänner. Så börjar han sin resa för att söka efter dem.
Due to a great shock, Adam quits his job. This makes him rethink his past life, and how he spent it seeking after money and prestige without living for the true goal of life. Going through his old stuff, Adam finds a photo of him with his friends. So, he begins a journey to search for them.

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.