Spirit World Rising

Två karaktärer befinner sig i ett svindlande tomrum mellan två världar, vår verklighet och andevärlden. De har sökt upp oss för att påkalla uppmärksamhet. De vill göra upp med vår andefattiga samtid - för att kunna gå över till andra sidan.

Hösten 2023 vill PotatoPotato med föreställningen Spirit World Rising skapa perspektiv på samtida esoterism och det ökade intresset för det ockulta. I en mörk tid präglad av osäkerhet ägnar sig allt fler unga åt andliga praktiker som tarot, astrologi, seanser och magiska ritualer. Inte minst WitchTok har blivit en enormt populär virtuell plats för denna motkultur. Även konstnärer som kommunicerade med andevärlden i sina konstnärliga praktiker under sekelskiftet 1900 uppmärksammas på ett helt nytt sätt idag, kanske upplever vi just nu ett nytt ockult sekelskifte! Men vad berättar detta ökade intresse om vår samtid?

Genom esoteriska praktiker som ritualmagi, seanser, instant writing, spells och Electronic Voice Phenomenon undersöker projektets medverkande samtida mystik. Med tanke på vart världen är på väg närmar vi ju oss alla dödens till synes oövervinneliga tomrum. Men är det verkligen tomt där på andra sidan?

Kom om du vågar!

Idé och Regi: Linda Forsell
Skådespelare/Medskapare: Madeleine Ferraud och Victor Iván
Scenografi och Kostym: Tilda Aspelin (Praktikant från SKH)
Ljuddesign: Ambrose Watts
Produktion: PotatoPotato Scenkonst

Språk/Language: English

Two characters find themselves in a dizzying void between two worlds, our reality and the spirit world. They have sought us out to attract attention. They want to confront our soulless time – to be able to cross over to the other side.

In autumn 2023, PotatoPotatos new performance Spirit World Rising wants to create perspectives on contemporary esotericism and the increased interest in the occult. In dark times characterized by uncertainty, more and more young people are devoting themselves to spiritual practices such as tarot, astrology, séances and magical rituals. Not least, WitchTok has become a hugely popular virtual place for this counterculture. Artists who used spiritual practices during the turn of the century 1900 are noticed in a completely new way today, perhaps we are currently experiencing a new occult turn of the century! But what does this increased interest tell us about our times?

Through esoteric practices such as ritual magic, séances, instant writing, spells and Electronic Voice Phenomenon, the project’s participants investigate contemporary mysticism.

Come if you dare!

 • Plats : PotatoPotato Scenkonst, Bokgatan 16, Malmö
  Datum : tisdag 10 oktober
  Tid : 20:00
  Priser :
  • Entré: 300 kr
  • Pensionär/Student/Under 26/Arbetslös: 200 kr
  Platser kvar: Fåtal platser
  Köp
 • Plats : PotatoPotato Scenkonst, Bokgatan 16, Malmö
  Datum : onsdag 11 oktober
  Tid : 20:00
  Priser :
  • Entré: 300 kr
  • Pensionär/Student/Under 26/Arbetslös: 200 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp
 • Plats : PotatoPotato Scenkonst, Bokgatan 16, Malmö
  Datum : torsdag 12 oktober
  Tid : 20:00
  Priser :
  • Entré: 300 kr
  • Pensionär/Student/Under 26/Arbetslös: 200 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp
 • Plats : PotatoPotato Scenkonst, Bokgatan 16, Malmö
  Datum : fredag 13 oktober
  Tid : 20:00
  Priser :
  • Entré: 300 kr
  • Pensionär/Student/Under 26/Arbetslös: 200 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp
 • Plats : PotatoPotato Scenkonst, Bokgatan 16, Malmö
  Datum : lördag 14 oktober
  Tid : 20:00
  Priser :
  • Entré: 300 kr
  • Pensionär/Student/Under 26/Arbetslös: 200 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att spara en bokning för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.