• Speltid: 60 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.teatrweimar.se
  • Artist / Medverkande: Teatr Weimar

Naturen, vanorna, tiden, moralen

Naturen, tiden, vanorna och moralen är andra och sista delen av den diptyk som började med Heterofil. Den vill fördjupa undersökningen av de normer och mer eller mindre uttalade överenskommelser som präglar delar av våra liv. Den försöker precis som Heterofil att driva idén om språket som en upprätthållare av våldsstrukturer i vardagen och vill undersöka det våld som vi utsätter varandra för genom att benämna vissa saker och ta andra för givna, genom att låta vissa företeelser vara underförstådda. Den vill problematisera det som anses normalt; begrepp och företeelser som används utan att vi någonsin egentligen ger dem ett innehåll, ord som vi bygger vår världsbild och vår samhällssyn på; ord som normal, förhållande, familj, respektive etc.

Till skillnad från Heterofil handlar den mindre om de tydliga normerna - som gäller sexualitet och kön - och mer om de dolda, dem vi upprätthåller genom att utgå från vårt eget känsloliv, våra medvetna eller omedvetna värderingar och framför allt genom våra vanor; genom att låta dessa fungera som måttstock för att bedöma resten av mänskligheten. Den vill därmed gå till angrepp mot och undersöka det tänkbara våldet i att bortse från de inre motstånd, dolda erfarenheter och associationer som ligger till grund för varje verklighetsuppfattning och som i sin tur formar verkligheten; bestämmer våra minnen. Den försöker närma sig språkets isolerande tendenser; kontaktlöshet och oförmåga till förståelse när ord och begrepp inte definieras och när de aldrig någonsin uttalade överenskommelserna moraliserar och normaliserar våra liv.

Medverkande: Pia Örjansdotter, Daniel Nyström, Ester Claesson
Text och inscenering: Christina Ouzounidis
Rum: Jenny Ljungberg, Johan Bergman och Christina Ouzounidis
Kostym: Jenny Ljungberg
Ljusdesign: Johan Bergman

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.