• Kategori:
  • Hemsida: http://maffswe.com/

MAFF - MIRRORS OF DIASPORA

Iraq, UK I 2018 I Arabic dialogue with English subtitles l 88 min

On the 15th anniversary of the invasion of Iraq, ‘Mirrors of Diaspora’ explores themes of exile, creativity, identity and war told through the lives of seven Iraqi artists living outside the country of their birth.
This ambitious project explores their challenges, failures and successes, both as artists and in their private lives: from the time they graduated from art school in the 1970s, working as street artists in the piazzas of Rome and Florence, to becoming well-known. The central question the film poses is: what are the consequences of spending most of one’s life in exile?

________________________________________

På den 15de årsdagen av invasionen av Irak utforskar “Mirrors of Diaspora” teman som exil, kreativitet, identitet och krig genom berättelserna från sju irakiska konstnärer som lever utanför sitt födelseland. Det ambitiösa projektet utforskar deras utmaningar, misslyckanden och framgångar, både som konstnärer och i deras privatliv: från 1970-talet då de tog examen från olika konstskolor, till tiden de fick jobba som gatukonstnärer på Roms och Florens torg och slutligen deras framgång. Den centrala frågan som filmen ställer är: vad är konsekvensen av att spendera större delen av sitt liv i exil?

Festivalpass är obligatoriskt.
Köp det här:
http://www.kulturcentralen.nu/evenemang/maff-festivalpass-92

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.