Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra

Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra har som målsättning att driva Backåkra som ett museum över Dag Hammarskjölds liv och gärning.

Backåkra ska samtidigt också vara en mötesplats för att främja forskning och verksamheter som låg i Dags intresse.