29 augusti 2020

SGRI - Grönatakinstitutet

SGRI - Grönatakinstitutet

SGRI tar emot studiebesök från hela världen, där vi guidar och föreläser om gröna tak och väggar, Ekostaden Augustenborg, urbana ekosystemtjänster, klimatanpassning med grön infrastruktur och hållbar dagvattenhantering i Malmö.

Vi deltar kontinuerligt i forsknings- och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet och gästföreläser. Vi ger även rådgivning och konsultation, och vi verkar för utveckling av den grönblå marknaden. Vi brinner för den klimatsmarta staden - och för att sprida kunskapen om den!
  • Kommande arrangemang

  • Det finns inga evenemang att visa.