13 maj 2020

Green Roof Institute

Green Roof Institute

Green Roof Institute tar emot studiebesök från hela världen, där vi guidar och föreläser om gröna tak och väggar, Ekostaden Augustenborg, urbana ekosystemtjänster, klimatanpassning med grön infrastruktur och hållbar dagvattenhantering i Malmö.

Vi deltar kontinuerligt i forsknings- och utvecklingsprojekt, bedriver kursverksamhet och gästföreläser. Vi ger även rådgivning och konsultation, och vi verkar för utveckling av den grönblå marknaden. Vi brinner för den klimatsmarta staden - och för att sprida kunskapen om den!
  • Kommande arrangemang

  • Det finns inga evenemang att visa.