Sankt Johannes församling/Svenska kyrkan Malmö

Sankt Johannes församling/Svenska kyrkan Malmö

Vi är en utpräglad cityförsamling som arbetar med storstadsmänniskors frågor om livet, meningen och det fantastiska mysterium som Gud är.

Vi vill i vår vackra, rymliga kyrka skapa en oas, en andlig mötesplats och ett forum för såväl samtal som för stillhet. Vi arbetar både med symbolrika, djupt traditionella uttryck för den kristna tron som t. ex. våra högmässor och med helt nyskapande former för gudstjänst för storstadens människor