Mix Musik Faelas succéspelning på Babel 2013 Vieux Farka Touré på Inkonst 2013 Tanya Tagaq på Palladium 2014

Mix Musik

Mix Musik har sedan 1995 presenterat musik, nära hjärtat, från världens alla hörn.

Det finns oändliga musikaliska rikedomar i världen och föreningens målsättning är att lyfta fram den musik som har svårt att tränga igenom mediebruset. Detta innebär ett fokus på musik som faller utanför ramen för den västerländska popmusiken som dominerar dagens musikscen. I Mix Musiks konsertprogram ingår såväl lokala, nationella som internationella artister samt en och annan världsstjärna.

Musikens språk är universellt och är en fantastisk brobyggare mellan människor. Musiken talar direkt till ditt hjärta och skapar förståelse bortom språkbarriärer och kulturgränser. Föreningen vill visa på den stora kraft som finns i att träffas över gränser, genom musiken. Att dela upplevelser ger effekter långt bortom de ibland platta definitionerna; integration och mångfald. Mix Musik fick pris som “Årets Arrangör” på Folk- och Världsmusikgalan 2016. Det är vi mycket stolta över!