14 juni 2023

Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys

Aning – Förening för Filosofi och Psykoanalys

Aning är en ideell kulturförening med säte i Malmö och Lund. Vi har sedan 2011 arrangerat föreläsningar, seminarier och olika former av kulturella samarbeten för en intresserad allmänhet.

Våra arrangemang syftar till att utforska, förvirra och skapa samtal kring existentiella teman så som exempelvis kropp, begär, skuld och gemenskap. Detta i skärningspunkten mellan psykoanalytiska och filosofiska tanketraditioner. En skärningspunkt där en teori sprungen ur det lilla rummets intima och svåra samtal får möta det stora rummets teorier, uttrycksformer och myter.

För tillfället huserar vi på Moriska Paviljongen i Malmö med vår återkommande ”Psykoanalytiska Salong”. Ett arrangemang där en namnkunnig uppsättning svenska och internationella talare medverkar tillsammans med olika scenkonstnärer.

Vi arrangerar även ”Aning hardcore” – en seminarie- och föreläsningsserie för de som vill dyka än djupare ner.

  • Kommande arrangemang

  • Det finns inga evenemang att visa.