Teater Dictat

Teater Dictat

Teater Dictat är en fri, professionell teater som skapat scenkonst sedan 2005.

Teater Dictat skapar scenkonst med existentiella, relationella och queera/normkreativa perspektiv.