Månteatern

Månteatern

Månteatern producerar scenkonst för barn och unga som engagerar och berör. Vi spelar både på vår egen scen på Bredgatan 3 i Lund och på turné i hela regionen.

Främst producerar vi nyskriven dramatik och de flesta av våra premiärer är urpremiärer. Genom att involvera vår publik i de konstnärliga processerna vill vi vara en teater som står publiken nära, dit de kan komma för att se teater, diskutera och skapa själva. Våra föreställningar är angelägna inte bara för den unga publiken utan även för den vuxnare publiken eftersom de frågor som vi tolkar på scenen är viktiga för alla. Vi väjer inte för det svåra.
  • Kommande arrangemang