• Speltid: 120 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.inkonst.com

Blaue Frau ”35 Jag och några skådespelare”

Feministisk utopi på internet

“Som en konsekvens av så kallade ‘privatpersoners’ ökade användning av så kallade ‘sociala medier’, är det arbetsgruppens rekommendation att ‘privatpersoner’ erhåller revolutionär träning i bruket av ‘sociala medier’.”

Internet kan liknas vid en teater där vi alla agerar och betraktar varandra. I 35 Jag och några skådespelare fylls teaterlokalen med specialanpassade interaktiva stationer där publiken får vägledning i hur de kan konstruera och repetera in sin internetpersona. Blaue Frau vill göra internet till en feministisk utopi, ett flickrum som präglas av systerskap och stöttning.

35 Jag och några skådespelare är en lekfull, interaktiv föreställning som på fullt allvar vill utforska de psykologiska och etiska dilemman, och den politiska potential, som finns i den digitala offentligheten där alla har möjlighet att framställa sitt eget subjekt. Detta är också ett konstnärligt försök att formulera ett alternativ till den sexistiska kultur som blottlagts i vredesvrålet #metoo.

”Trots lekfullheten och spexandet är undertonen seriös: en vilja att på riktigt förändra. Krossa patriarkatet.”
-Sonja Mäkelä, Hufvudstadsbladet

Blaue Frau (FI) är en feministisk och normkritisk duo som består av konstnärerna Sonja Ahlfors och Joanna Wingren. Gruppen grundades 2005 som en fristående filial till den nordiska dragkinggruppen Subfrau. De gör föreställningar, workshops och podcasts och har turnerat över hela Norden. Senast de besökte Malmö var på Sommarscen 2012.
http://blauefrau.com/

Av och med: Sonja Ahlfors & Joanna Wingren (Blaue Frau), Stefan Åkesson (Poste Restante), Nina Matthis, Sepideh Khodarahmi, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, Lidia Bäck & Klara Wenner Tångring | Ljus: Meri Ekola | Kostym: Malin Nykvist | Scenografi: Kristina Sedlerova | Teknik: Jesper Karlsson | Video: Anna-Sofia Nylund | Musik & ljud: Stefan Johansson | Skräddare: Sanna Pietila | Grafisk design: Johan Isaksson | Producent: Elina Tervonen & Ilse Ybarra | Med stöd av Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Koneen Stiftelse, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Centret för Konstfrämjande, Helsingfors Kulturcentral, Konstsamfundet m. fl.

Språk: Svenska & engelska

__________________________________________

ENG

Blaue Frau “35 x me and some actresses”
18.00, 20.30
120 min
Swedish & English
160/110

Feminist utopia on the internet

“Due to the increased use of so-called ‘social media’ among the ‘private individuals’, the work group's recommendation is that ‘private individuals’ receive training in the use of ‘social media’.”

In today’s world it is not only actors who face the dilemma of “me”, but private individuals are also continuously reconsidering who they are and how they appear. This is the result of different types of social media platforms where we spend time on daily basis.

The internet resembles a theatre where we are all acting and observing each other. In 35 x me and some actresses the theatre space is filled with interactive stations designed to instruct the audience on how to develop and project their internet personas online. We want to turn the internet into feminist utopia, a girls’ room where solidarity can happen. This is an artistic endeavour to create an alternative to the sexist culture that has come to surface in the wake of campaigns such as #metoo.

”Despite the playfulness, the underlying message is serious: a willingness to really change. Smash the patriarchy.”
Sonja Mäkelä, Hufvudstadsbladet

Blaue Frau (FI) is a feminist and norm critical duo consisting of artists Sonja Ahlfors and Joanna Wingren. The group was founded in 2005 as a branch of the nordic drag king group Subfrau. They create performances, workshops and podcasts and have been touring all over the Nordic countries. The last time they visited Malmö was in 2012 with a performance at Sommarscen.
http://blauefrau.com/

By, with: Sonja Ahlfors & Joanna Wingren (Blaue Frau), Stefan Åkesson (Poste Restante), Nina Matthis, Sepideh Khodarahmi, Bergdís Júlía Jóhannsdóttir, Lidia Bäck & Klara Wenner Tångring | Light: Meri Ekola | Costume: Malin Nykvist | Set design: Kristina Sedlerova | Technician: Jesper Karlsson | Video: Anna-Sofia Nylund | Music & sound: Stefan Johansson | Tailor: Sanna Pietila | Graphic design: Johan Isaksson | Producer: Elina Tervonen & Ilse Ybarra | Supported by Nordisk Kulturfond, Nordisk Kulturkontakt, Koneen Stiftelse, Svenska Kulturfonden, Stiftelsen Tre Smeder, Centret för Konstfrämjande, Helsingfors Kulturcentral, Konstsamfundet and more

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.