• Speltid: 70 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.inkonst.com

Stina Nyberg ”Thunderstruck”

Teslaspole sprakar i feministisk elshow

I full skyddsdräkt kliver hon upp på scenen, sänder en blixt från sitt långfinger och skapar en feministisk elektricitetshow.

Thunderstruck är inspirerad av den mytomspunne uppfinnaren Nikola Teslas kringresande magishower vid förra sekelskiftet. Då, när elektricitet var en vetenskaplig nyhet, väckte hans sprakande tricks hänförelse bland massorna. Den stora stjärnan i showerna var hans uppfinning Teslaspolen - en slags trådlös strömkälla som skapar imponerande stora blixtar.

Nu är Stina Nyberg här för att bota vår brist på fascination för elektricitet och återföra dess forna magi. Nyberg är koreograf och arbetar med dans, text, performance, ljus och mörker. Med hjälp av intervjuer, experiment och sin egen Teslaspole skapar hon en upplevelse av de osynliga krafter som omger oss – en upplevelse fylld av elektricitet, energi och magi.

http://1200m.org/stina

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=GEcnUX8JAWY

Stina Nyberg (SE) kommer ifrån Örnsköldsvik, bor i Stockholm och arbetar såväl i Sverige som internationellt. Hon är utbildad som dansare på Balettakademien samt på masterutbildningen i koreografi på DOCH i Stockholm med examen 2012.

Hennes konstnärliga verksamhet rör sig brett mellan egna koreografiska arbeten, samarbeten med andra konstnärer, uppdrag som dansare och institutionsuppdrag. Hennes arbete utgår från kroppens politiska och sociala historia sedd från ett feministiskt och intersektionellt perspektiv. Hennes sceniska verk baserar sig ofta på en längre tids lärande om ett tema, i kombination med experiment med rörelse, ljud, och andra konstnärliga uttryck. Hon intresserar sig för undervärderade kunskaper och formulerar alltid arbetsmetoden i relation till verkets tema.

I hennes processer insisterar hon på att kombinera en fysisk och en teoretisk praktik, och hon kombinerar gärna egna projekt med undervisning och uppdrag för utbildningar. Under 2012 koreograferade hon Orkestern för Kungliga Svenska Balettskolan och våren 2018 koreograferade hon Splendour för bachelorprogrammet i dans på DOCH i Stockholm.

Hon använder skrivande som en del av sitt koreografiska arbete. Under 2015-16 deltog hon i den europeiska plattformen Critical Practice för unga skribenter inom koreografiområdet och hon har sedan dess publicerat texter i konsttidskriften Paletten , boken A Problematic Book (Critical Practice, 2016) och boken A live gathering: Performance and Politics (ed. Livia Andrea Piazza and Ana Vujanovic, 2017).

Hon arbetar i nära samarbete med MDT där hon under 2012-15 presenterat de egna verken Musical , Horrible Mixtures och Splendour . Mellan 2012-14 koreograferade hon The Knifes konsert Shaking the Habitual och medverkade som dansare på turné i Europa och USA. 2014 koreograferade hon även Tones & Bones för Cullbergbaletten. På uppdrag av Sveriges Konstföreningar har hon utvecklat ett platsspecifikt verk som framfördes på svenska arbetsplatser under 2016.

Sedan 2013 ingår hon i Samlingen (med Amanda Apetrea, Nadja Hjorton, Halla Ólafsdóttir och Zoë Poluch), ett koreografiskt samarbete där deras gemensamma intresse för koreografi och feminism flätas samman med dansens historia i en rad platsspecifika projekt. Under 2018-2019 genomför de ett rikstäckande historiskt projekt i samarbete med Riksteatern. Under 2016-18 är Nyberg en av sju utvalda fokuskonstnärer inom nätverket DNA, en plattform mellan 13 europeiska dansscener.

År 2016 koreograferade hon Shapes of States , utvald till Scenkonstbiennalen 2017. Shapes of States undersöker en historisk och rådande disciplinering av kroppen utifrån en ideologi om kroppens förmåga eller plikt att agera gott exempel för det större samhället. I oktober 2017 hade hon premiär på sitt nya solo Thunderstruck (Kondenzfestivalen, Belgrad), en undersökning av elektricitet som vetenskaplig och övernaturlig kraft. 2017 hade hon även premiär på Immunsystemet på Mad House i Helsingfors, ett verk koreograferat med Rosalind Goldberg och Sandra Lolax och som behandlar kroppens sjukdomshistoria och välmåendets baksida.

Under 2018 fortsätter hon sitt konstnärliga utforskande av elektricitet och genialitet med en performance lecture och en koreografisk konsert i samarbete med musikern Maria W Horn, både har premiär på festivalen Revolve i Uppsala den 19 maj. Tillsammans med lokala amatörer skapar hon även ett koreograferat bygdespel på Gubbängsfältet som del av den invånardrivna bomässan Bomassan . Föreställningen Thunderstruck beger sig också på Sverigeturné i regi av Riksteatern under oktober-november 2018.

Koreografi: Stina Nyberg | Koreografisk hjälp: Andros Zins-Browne | Musik: Maria W Horn | Ljusdesign: Josefin Hinders | Teknik: Katti Alm | Research: Sandra Linnell, Stina Nyberg, Zoë Poluch | Teslaspole: Finn Hammer/Hammertone | I samarbete med Riksteatern

Språk: Svenska & engelska

________________________________________

ENG

19.00
70 mins
Swedish & English
160/110

Sparkling Tesla coil in a feminist electricity show

Dressed in full protective gear she enters the stage, sends a bolt of lightning from her middle finger and creates a feminist electricity show.

Thunderstruck is inspired by the legendary inventor Nikola Tesla and his travelling magic shows at the turn of the last century. At a time when electricity was a scientific novelty his crackling tricks awoke amazement among the masses. The big star of his shows was his invention the Tesla coil - a kind of wireless power source that creates impressive bolts of lightning.

Now Stina Nyberg is here to cure our lack of fascination for electricity and to bring back some of its lost charm. Nyberg is a choreographer who works with dance, text, performance, light and darkness. With the help of interviews, experiments and her own Tesla coil she creates a way to experience the invisible forces that surround us - and experience filled with electricity, energy and magic.

http://1200m.org/stina

Trailer
https://www.youtube.com/watch?v=GEcnUX8JAWY

Stina Nyberg (SE) is a dancer and choreographer who works both in Sweden and internationally. In her dance she uses the political and social history of the body seen from a feminist perspective as her point of departure. When she creates new work she usually spends a long period of time learning about a specific subject.

Choreography: Stina Nyberg | Choreographic assistance: Andros Zins-Browne | Music: Maria W Horn | Light design: Josefin Hinders | Technician: Katti Alm | Research: Sandra Linnell, Stina Nyberg, Zoë Poluch | Tesla coil: Finn Hammer/Hammertone | In collaboration with Riksteatern

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.