AYA BONBONÉ CARGO THE DONKEY
  • Kategori:
  • Hemsida: http://maffswe.com/

MAFF - Short film package 2

ATOOR
Saudi Arabia I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 20 min
Atoor is a young man in his twenties who’s ashamed of his name. His father named him after his own mother for good fortune, but this name only brought him unwanted attention and criticism. This lead him to be isolated from society and gaining weight from eating excessively.
Atoor är en ung man i tjugoårsåldern som skäms för sitt namn. Hans far döpte honom efter sin mor för tur, men namnet har bara fört med sig oönskad uppmärksamhet och kritik. Detta har lett till att han har blivit isolerad från samhället och att han har gått upp i vikt för att han hetsäter.

AYA
Tunisia, France I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 23 min
Aya, a smart little girl, lives in Tunis with her Sala fist parents. But one day a special event disrupts the life of this family.
Aya, en smart ung flicka, bor i Tunisien med sina föräldrar som är salafister. En dag sker en händelse som stör familjens liv.

BONBONÉ
Palestine, Lebanon I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 15 min
The film revolves around a couple in Palestine as the husband is serving time in an Israeli jail. Where physical interaction in the jail is prohibited, the anxious couple decide to smuggle semen out of prison and give birth to a child. There follows a series of events pushing their trial to the edge, will they be able to meet their objective?
Filmen kretsar kring ett par i Palestina där mannen avtjänar tid i ett Israeliskt fängelse. Då fysisk kontakt är förbjuden smugglar det oroliga paret ut sperma för att kunna få barn. Ett antal event sker som skjuter fram rättegången, kommer de att lyckas?

CARGO
Lebanon, France, Cyprus I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 20 min
“I am not a beggar” Lost in the middle of the Bekaa valley after fleeing the Syrian war, little Abed and his sick grandfather find their way into the city of Beirut, only to face a ruthless fate.
“Jag är inte en tiggare” Förlorade i Bekaa dalen efter att ha flytt kriget i Syrien, försöker lilla Abed och hans sjuka morfar hitta sin väg till staden Beirut, enbart för att mötas av ett hänsynslöst öde.

THE DONKEY
Lebanon I 2018 I Arabic dialogue with English subtitles l 22 min
In Ancient Phoenicia, an old man, Abdeshmun, is conned into believing that he had sinned by treating a man as his work-donkey for many years, as one of the con-men steals his donkey behind his back and the other pretends to be his donkey. Abdeshmun seeks guidance from his wife and village priest to find forgiveness from the Gods to redeem himself of his sins.
I den antika Fenicien luras en gammal man, Abdeshumn, till att tro att han har syndat genom att behandla en man som sin arbets-åsna i flera år. Under tiden stjäl en av bedragarna mannens åsna bakom hans rygg medan den andra bedragaren låtsas vara åsnan. Abdeshumn söker råd hos sin fru och by-prästen för att hitta förlåtelse från gud och sona för sina synder.

Festivalpass är obligatoriskt.
Köp det här:
http://www.kulturcentralen.nu/evenemang/maff-festivalpass-92

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.