Survivors of Firdos Square The Borrowed Dress Unspoken
  • Kategori:
  • Hemsida: http://maffswe.com/

MAFF - Short Documentary Film Package 2

SARA
Jordan I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 6 min
Sara is a female young artist who is suffering from her gray surrounding and boring inhabitants. She is always trying to escape her reality by creating imaginary characters and dreamy world she believes she belongs to. Sara always tries to see a hidden dimension in every detail she passes by or create a story that is more interesting to her than the real story.
Sara är en ung, kvinnlig konstnär som lider av sin gråa omgivning och tråkiga invånare. Hon försöker ständigt att fly sin verklighet genom att skapa imaginära karaktärer och drömmiga världar som hon tror att hon tillhör. Sara försöker alltid att se en dold dimension i varje detalj hon passerar genom att skapa en berättelse som är mer intressant för henne än den faktiska berättelsen.

SURVIVORS OF FIRDOS SQUARE
Iraq, Belguim I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 28 min
The Survivors of Firdous Square is a short documentary about an Iraqi artist collective who survived the destruction of the war in 2003. The group carried out cultural and artistic work in moribund Baghdad. They put up a monument in place of Saddam’s statue and became a symbol of the collapse and fall of the Iraqi state.
“The Survivors of Firdous Square” är en kort dokumentär om ett irakiskt konstnärskollektiv som överlever förstörelsen av kriget 2003. Gruppen utförde kulturellt och konstnärligt arbete i det döende Bagdad. De satte upp ett monument istället för Saddams staty och blev en symbol av kollapsen och fallet av den irakiska staten.

THE BORROWED DRESS
UAE, Jordan, Lebanon I 2018 I Arabic dialogue with English subtitles l 54 min
After her seven children fled Syria seeking refuge worldwide, 80-year-old Susu fiends herself with no other choice but to leave Damascus and move to Dubai to live with her daughter’s family. Despite the security she enjoys in the Gulf city, she remains persistent in her desire to return to the, now-empty, family house in the country that millions of people have left.
Efter att hennes sju barn flyr kriget i Syrien har den 80 åriga Susu inget val förutom att lämna Damascus och flytta till Dubai för att bo med sin dotter och hennes familj. Trots säkerheten hon avnjuter i staden förblir hon envis i sin önskan att återvända till det nu tomma familjehuset, i landet som miljontals människor har lämnat.

UNSPOKEN
UAE I 2017 I Arabic dialogue with English subtitles l 11 min
“Unspoken” is about spoken word poet Farah Chamma who, at the age of 17, became an online sensation after her poems went viral. A well-known poet today, Farah fiends her poetry at odds with the world she lives in. The film shows her conflict as she struggles with self-censorship and keeping her poetry authentic and real.
“Unspoken” handlar om spoken-word poeten Farah Chamma som, vid 17 års ålder, blev en online-sensation med dikter som blev virala. Som en välkänd poet idag finner Farah sin poesi vara i strid med världen hon lever i. Filmen visar hennes konflikt i kampen om självcensur och att behålla poesin äkta och autentisk.

Festivalpass är obligatoriskt.
Köp det här:
http://www.kulturcentralen.nu/evenemang/maff-festivalpass-92

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.