• Speltid: 180 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://aningffp.wordpress.com
  • Artist / Medverkande: Charlotta Björklind, Juli Apponen

Allas vår könsdysfori

Vad är det att vara kvinna eller man? Hur kan vi psykoanalytiskt förstå könstillhörighet och individens könsidentitetsutveckling – och hur förstår vi könsöverskridande identiteter och transfenomen?

Dessa frågor rör sig kvällens föreläsning av Charlotta Björklind (psykoanalytiker, adjunkterad lärare vid psykologprogrammet och psykoterapeutprogramet vid Stockholms Universitet) kring. Föreläsningen följs av det 60 min långa verket “Life is hard and then you die - part 3” av Juli Apponen (scenkonstnär som producerar och turnerar internationellt med flera olika samarbeten och projekt samt egna solon - som regissör, koreograf, performer och lärare).

(För dig som begär ännu mer rekommenderar vi att du tar en titt på Aning hardcore: https://www.kulturcentralen.nu/evenemang/allas-var-konsdysfori-seminarium

Psykoanalysen har sedan begynnelsen sysslat med sexualitet och med det könade jaget. Freud fastslår jagets kroppsliga grund och postulerar oidipuskomplexets nödvändigt strukturerande funktion, då barnet måste underkasta sig och acceptera könsskillnaden. Det krävs, för att tala med Lacan, att vi situerar oss i den könskategoriserade symboliska ordningen. Slutsatsen kan läsas som att vi alla måste förlika oss med det kränkande faktum att vi enbart kan vara av ett kön. Dessa utsagor kan tolkas på många sätt och psykoanalysen har, med rätta, kritiserats för att ha legitimerat svårt moraliserande, patologiserande och förtryckande förhållningssätt gentemot dem som avviker från könsnormer.

Charlotta Björklind vill hävda att dylika positioner är fundamentalt anti-psykoanalytiska om ämnar genom Freud, Lacan och Winnicott tala om sexualitetens infantila och polymorfa rötter, könets imaginära konstruktioner och identitetens övergångsområden och framhålla hur vi tenderar att blanda begreppsnivåer och därmed kortsluta våra resonemang när vi talar om kön.

Life is hard and then you die - part 3 är en performativ läsning av autobiografiskt material. I ett kollage av psykologiska omdömen, detaljerade anatomiska redogörelser av alldeles för många operationer, byråkratiska äventyr i könstillhörigheter, barndomens döda djur, psykologiska moderecensioner, astrologiska spekulationer, obeskrivliga smärtan. Men också sexdrömmar, minnen, möten och några konstiga idéer. Det är ett brutalt ärligt försök till att skapa ett dokument av ett liv och trauman. Det omöjliga med att förmedla upplevelser av fysisk och psykisk smärta, vad är det att vara i en kropp och vad identitet möjligen ens är i förhållande till allt detta.

Speltid: 19.00-22.00

Detta är den andra fristående föreläsning i Anings föreläsningsserie psykoanalytisk salong – sexualitet * 5 som kommer att pågå under hösten. För mer information om serien se vår hemsida aningffp.wordpress.com eller facebooksida facebook.com/Aning.ffp"target

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.