Triffid And Danger Concerts

Triffid And Danger Concerts

Triffid And Danger Concerts AB är ett arrangörsbolag som drivs av Edward Janson och Chris LeMon Rotenius. Bolaget har kontor i Stockholm och Göteborg.