AviFauna Naturresor

AviFauna Naturresor startade (under namnet SOF-RES) sin verksamhet med en enveckas resa till Mallorca i september 1985. Sedan dess har vi under de gångna åren genomfört närmare sjuhundra resor till drygt sjuttio länder.

AviFauna har alltid haft sin inriktning på kvalitetsresor. Bland våra reseledare har genom åren hela tiden funnits många av de mest kunniga, kända, pedagogiska och utlandserfarna svenska ornitologerna. Vi är också medlemmar i Resebyråföreningen och vi har en ansvarsförsäkring som vilken professionell resebyrå som helst vilket skiljer oss från våra konkurrenter. Våra reseledare är också utbildade i första hjälpen och Hjärt- och lungräddning. Det skall kännas tryggt att boka sin resa med AviFauna Naturresor. Vi tycker också det är viktigt att gynna ekologiskt inriktade boenden och arrangörer när vi är ute och reser, och väljer helst sådana alternativ där de finns.

Många av våra resenärer är medlemmar i Birdlife Sverige, men vi har också många deltagare som inte är medlemmar och vi ordnar resor för alla typer av naturintresserade.

AviFauna drivs som ett aktiebolag ägt av Birdlife Sverige. Det innebär att det överskott som AviFauna genererar går till BirdLife Sverige och dess viktiga arbete med fågelintresse, fågelskydd och fågelforskning. Vi är unika i det avseendet. Vårt kansli är samlokaliserat med resten av föreningens verksamhet i Stenåsa på Öland. Härifrån sköts den mesta kontakten med våra kunder. Våra reseledare bor runt om i landet och har med något undantag andra arbeten vid sidan av AviFauna.