Södra Communityteatern

Södra Communityteatern

Communityteaterns fundament är de berättelser som finns i den egna staden, hos den egna befolkningen. Medborgarnas berättelser om sig själva är teaterns kärna och är dess existensberättigande.